O nás

Zajišťujeme technické inspekce především v oborech hutní a strojírenské výroby, a to s velmi různorodým produktovým zaměřením. 

Firma EQIS byla založena jako ryze česká, soukromá a nezávislá inspekční společnost s cílem  nabídnout na trhu služby v oboru kontroly jakosti.

Nezávislá inspekce třetí stranou (TPI) jako služba poskytuje podporu technických, obchodních a investičních záměrů jak velkých společností, nadnárodních korporací a státních institucí, tak i obchodních záměrů malých soukromých subjektů a firem, případně bank a finančních institucí, k objektivnímu posouzení stavu, vývoje, kvality a kompletnosti předmětu jejich technického a ekonomického zájmu.

Vycházíme ze standardu ekonomické kultury v západní Evropě a ve světě, kde patří k zavedené dobré praxi investorů také technicko inženýrské zajištění investic a obchodních případů. Nezávislé posouzení stavu zakázky, výsledků testů a prověření kvalitativních parametrů dle dohodnutých norem a specifikací znamená snížení obchodních rizik zúčastněných stran, a posílení kladného výsledku jejich investičních záměrů.

Nezávislá technická kontrola vašeho produktu, případně výrobního a kontrolního procesu, kvalifikovanými a profesionálními inspektory, ještě u vašeho dodavatele Vám sníží případná rizika z nekvalitní dodávky, případně rizika nedodržení termínu dodávky. Neváhejte nás kontaktovat v kategorii Kontakt.

Zajišťujeme technické inspekce především v oborech hutní a strojírenské výroby, a to s velmi různorodým produktovým zaměřením. EQIS je připraven nabídnout kvalifikované a kompetentní služby svých technický inspektorů a inženýrů kvality. Pomůžeme Vám ověřit, potvrdit a případně doložit provedení veškerých požadovaných výrobních a kontrolních procesů a operací včetně jejich objektivního vyhodnocení.

Naše reference
Typy inspekcí
Dohled technologických a kontrolních procesů (Processes Witness)
Přítomnost a osobní dohled v průběhu technologických a kontrolních procesů. Ověření dodržení technologických a/nebo kontrolních postupů přímo na pracovišti sledované technologické/kontrolní operace. Zaměření kontroly na dodržení parametrů sledovaných procesů, jako jsou svařování, NDE, tepelné zpracování, TMP (termo-mecanické procesy), zátěžové testy, tlakové zkoušky, funkční testy, apd.
Před-expediční kontrola
Kontroly prováděné převážně u výrobce po kompletním dokončení výroby a po ukončení všech výrobních, dokončovacích a balících aktivit výrobce. Účelem kontroly je ověřit připravenost zakázky k expedici, tedy její kompletnost, balení, značení (shipping marks)
Finální kontrola jakosti výrobku - Final Quality Inspection (FI)
Provedení finální inspekce kvality za účelem ověření kvality dodávaného výrobku. Finální Inspekce sestává z kontroly finální dokumentace výrobce, kontroly dokumentů a záznamů výrobce o provedení předepsaných kontrol a z namátkového prověření kritických znaků jakosti výrobku na místě kontroly. Zaměření kontroly je na hlavní znaky jakosti (vlastnosti, přesnost, rozměry, množství atd.) vyráběného zboží.
Expediting
Kontrola procesů výrobce s cílem ověřit kapacitní a organizační úroveň potřebnou k zajištění závazků ke specifickému kontraktu zákazníka. Součástí expediting kontroly či aktivit je porovnání aktuálního stavu výroby s harmonogramem zakázky.
Dohled při vykládce
Kontrola kompletnosti a nepoškozenosti zboží po transportu.
Průběžná kontrola kvality (Quality Inspection Monitoring/Running Ispection)
Jedná se o násobnou, opakovanou kontrolu jakosti v procesu výroby s cílem ověřit dodržování bodů plánu jakosti výrobcem. Inspekce je provedena podle schváleného kontrolního plánu (Plán jakosti, Kontrolní plán zkoušek, Normy apod.) se zaměřením na monitoring kontrolních procesů výrobce a na hlavní procesy, které mají rozhodující vliv na kvalitu (vlastnosti, přesnost, rozměry, množství atd.) vyráběného zboží.
Dohled při nakládce
Kontrola kompletnosti dodávky podle objednávky klienta a dle balících listů (nejde o množstevní fyzickou kontrolu).
Kontakt

EQIS s.r.o.

Technické inspekce

Expediting & Quality Inspection Services

Jiřího z Poděbrad 2680
738 01 Frýdek-Místek
Czech Republic

IČ: 26856786, DIČ: CZ26856786
OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 50538

Tel: 608 904 066
E-mail: info@eqis.cz